De Stichting Reanimatie Huizen is partner van de Nederlandse Hartstichting en HartslagNu. Bovendien is de Stichting Reanimatie Huizen een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) erkend opleidingsinstituut. De Stichting Reanimatie Huizen verzorgt al ruim 40 jaar reanimatiecursussen in Huizen. Voor alle reanimatiecursussen worden gecertificeerde instructeurs ingezet.

De basiscursus reanimatie BLS (basic life support) is gecombineerd met het gebruik van de AED (automatische externe defibrillator). De cursus sluit af met een test. Bij een goed test resultaat ontvangt u een “Diploma Reanimatie (BLS) en AED”.

Een cursusgroep bestaat uit maximaal 6 cursisten (7 op aanvraag). Iedere cursist oefent op een eigen pop. Na de les worden de poppen schoongemaakt en de longen vervangen. Zo blijft de veiligheid van eenieder gewaarborgd.

Ieder z’n eigen pop.

Een jaarlijkse herhalingscursus is noodzakelijk om de opgedane vaardigheid te behouden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij voldoende belangstelling cursussen voor kinderreanimatie te organiseren.

LET OP:
Met ingang van 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op de certificaten van de NRR/ERC staat vanaf dan de datum waarop de laatste cursus is gevolgd. Er staat geen geldigheidsdatum op. De NRR en ERC hebben hiervoor gekozen omdat het van persoon tot persoon verschilt hoe lang vaardigheden behouden blijven. De NRR en ERC vinden daarbij dat ten minste 1 keer per jaar een opfristraining in de basale reanimatie (BLS/PBLS) gevolgd moet worden. Als de periode van 1 jaar is verstreken, kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen als opnieuw een basiscursus wordt gevolgd.

Op de website van de NRR kunt u het volledige bericht over dit besluit lezen.